Законът за благоденствието

на

Според закона за аналогията или съответствието: Нашето външно битие, всички наши жизнени обстоятелства са само огледален образ на вътрешната действителност. Законът гласи: „Каквото е вътре в нас, това е и извън нас.” Ето защо мога да променя външните обстоятелства само като променя себе си.

„Първо-причината” за всичко, което съществува, винаги има духовна природа, затова трябва да постигна първо духовно благоденствие, преди благоденствието да може да се прояви в света извън мен. Това са „съкровищата на небето”, които „ръждата и молците не могат да разядат”. (Евангелие от Матея) /съкровищата на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде…”/

Жънем само това, което посяваме. Мога да посея каквото си поискам, но трябва да пожъна каквото съм посял.Законът за благоденствието гласи: Творението е проявление на безгранично богатствоИстинското богатство е духовното богатствоВсичко произхожда от духа и след това се проявява в реалността.”

Но какво всъщност означава „благоденствие? Както самата дума издава, благоденствие означава, че всичко е в такова състояние, което е за наше благо. Към това се числи разбира се много повече от пари и собственост.

Създаване на „благоденствие”

Благоденствието е пълноводната река от всички добри неща, които се вливат в живота. Към това се числят:

 • здраве – чрез хармония на мисленето
 • щастлив семеен живот – партньорство, приятелство с децата
 • добри приятели – да живееш в хармония с другите
 • да откриеш ближния си – радостта да помагаш на другите
 • да приемеш всеки такъв, какъвто е. Да прозреш единството във всичко
 • професия, която действителното да е призвание
 • да откриеш житейската си задача – пътя, целта и стъпките
 • достатъчно пари – липсата им е дисхармония. Всеки винаги има достатъчно пари, липсата е в съзнанието
 • къща и собственост – да имаш без да притежаваш
 • успех и да можеш също така да му се радваш
 • да можеш да се радваш също и на успеха на другите
 • да можеш все още да се смееш истински. Който се смее, живее по-здравословно и изпитва по-голямо удоволствие от живота
 • интелигентност – разсъдливост – мъдрост
 • свобода – истинска вътрешна духовна свобода
 • не да бъдеш свободен „от” или „за”, а наистина да бъдеш свободен
 • да имаш достатъчно време – да запълниш мига
 • хубави спомени – да създадеш СЕГА-то
 • богат вътрешен живот
 • медитация – молитва – контакт с „твореца в теб”
 • да можеш да се откажеш от нещо – да бъдеш спокоен
 • да осъзнаеш всичко като „равно-стойностно”
 • откритост – да си готов да се учиш – съ-знание
 • честност и към самия себе си
 • яснота и истина
 • разпознаване на действителността зад привидното
 • мъдрост – да осъзнаеш „играта на живота”
 • да прозреш: „Аз съм вечен живот, съвършено съ-знание. АЗ СЪМ
 • пътят е целта, целта е само краят на пътя
 • да познаеш Едната сила в цялото битие
 • с радост да служиш на цялото
 • „Най-великият между вас трябва да бъде слуга на всички.”

Да живеем в истинско благоденствие не е нищо друго освен част от повелята на нашето битие, която гласи: „Бъди самият себе си.” Стойността на един човек не се определя от това, което притежава, а от това, кой е той. Не е решаващо притежаването, а битието, и така всеки във всеки момент определя своята стойност.

По това можем също да осъзнаем, че не може да бъде целесъобразно да се „изгърбим от работа”, за да се сдобием с материални неща, тъй като всичко трябва да служи на мен , а не аз на собствеността. (тогава съм „обсебен” от собствеността). И без това всичко материално ще остане тук след мен. Гол съм дошъл и гол ще си отида.

В благоденствие(благосъстояние) може да живее само човек, който е „състоятелен”. Състоятелен е само този, който е в състояние да направи нещо, и който е в състояние да направи много, той е много състоятелен! Поради това е важно да „раз-гърнеш” „вътрешния си потенциал”, за да дадеш възможност на благосъстоянието(благоденствието) да получи „про-явление” в света извън теб. Така както в пустинята от милиони години е стояло скрито едно съкровище, нефтът, но въпреки това хората в пустинята са били бедни. Едва след като са „раз-крили” и „извадили на бял свят” това съкровище, вътрешното богатство е станало видимо и навън.

Да имаш пари далеч не значи, да живееш в благоденствие (благосъстояние), но да нямаш пари винаги показва липса.Който обаче цял живот не прави нищо друго освен да печели пари, той и не печели нищо друго освен пари.Следователно част от благосъстоянието е също и правилното отношение към парите. Парите са чудесен слуга, но лош господар, който ни кара да обедняваме вътрешно, когато му служим. И в края на живота ние сме измамените, тъй като сме посветили живота си на нещо, което и без това ще оставим тук след нас.

Повечето хора искат да печелят повече, отколкото печелят в момента, но заплатата не се дава според претенциите, а според резултата. Първо е служенето, после заслугата. Първо е сеитбата, после жътвата. Следователно ако искам благосъстоянието да се прояви навън, първо трябва да го осъществя вътре в себе си. Моите „вътрешни картини” определят външните обстоятелства и това е и „тайната на богатството”.

Осъзнайте, че във вашия живот действащо и с последствия е само това, което мислите и вярвате. Знанието само по себе си не поражда още нищо. Вашият живот не съответства на обхвата на вашето знание, а на съдържанието на вашето мислене и вяра.

Развиването на съзнанието за благосъстояние започва с това да се откажа от съзнанието за липса. Сега си представете:

 • Отказвам се от всичко, което наистина повече не е част от мен.
 • Винаги има решение. Мога сега да реша задачата.
 • Винаги получавам навреме всичко, от което действително имам нужда.
 • Животът ми предлага много възможности да служа на цялото, и при това да увеличавам доходите си, колкото желая.
 • Благодарен съм за безкрайния поток от практични идеи, които животът ми изпраща, за да ставам все „по-успешен”.
 • Всичко иска само да ми служи и помага.
 • Осъзнавам и използвам моите шансове.

С помощта на подобни утвърждения много бързо ще заличите у себе си съзнанието за липса и ще освободите пространство за всеобхватно съзнание за благоденствие.Всички неща се случват първо в съзнанието преди да могат да се случат в реалността. Творческото въображение е трансформацията на една представа в реалността и по този начин превръща бъдещето в настояще и една възможност в нещо реализирано.

Въображението ни свързва с желаното крайно състояние, ако го прилагаме умело. Не като зрител, наблюдавайки събитието, а като някой, който е достигнал целта си: поглеждайки назад от гледната точка на резултата.

 

Кръговратът на даването и взимането

Цялото движение в нашия космос представлява динамичен обмен. Нищо не съществува само за себе си. Всичко приема енергия и отдава енергия. Чрез този динамичен обмен в крайна сметка ние всички сме едно.

Система, която би искала да се обособи, да излезе от този обмен, рано или късно загива (според физичния закон за ентропията). Всяка отворена и здрава система отдава повече енергия, отколкото приема. Тя е генератор на енергия и източник на енергия.

Затова цялата тайна на благосъстоянието се крие в това да можеш да даваш. В това да даваш, да подаряваш и да служиш се крие тайната на изобилието. Това, което давам, многократно ми се възвръща. Да даваш означава да се довериш на потока на живота, да вярваш, че животът ти осигурява препитание според отговорността, която си готов да поемеш.

Благосъстоянието е река. Ако преградя пътя на тази река (напр. трупам пари или искам да стана богат чрез експлоатацията на други), тогава благосъстоянието изчезва. Много привидно успели хора, които натрупват богатството си чрез експлоатация (т.е. вземат повече отколкото дават), за известно време се сдобиват с много собственост. Но несъблюдаването на Духовните закони се изразява в това, че хората по този начин подкопават здравето си, личното или семейното си щастие. Накрая може би умират твърде рано от сърдечен инфаркт и техният успех  се оказва привиден. Може би ще оставят в наследство много собственост, наследниците ще водят години наред съдебни спорове. Този вид благосъстояние (при което нищо не е наистина за наше благо) просто не е благословено, то често създава за поколения наред само грижи.

Парите потичат в живота ни, ако сме се научили да даваме. Служим на ближните си чрез нашите уникални способности. Колкото по-добре сме осъзнали житейската си задача и изживяваме своята неповторимост, толкова повече сме в съзвучие с Творението, създаваме ценни неща и по този начин можем да се сдобием с достатъчно пари.

Обърнете внимание на това, как самите вие реагирате, когато ви подарят нещо. Наистина ли заслужавате да бъдете богато обсипан с подаръци? Или след това се чувствате задължен да „се реванширате” по някакъв начин за подаръка? Можете ли да приемете такива подаръци като “небесна благодат?” „Небето отново богато ме обсипва с подаръци. Благодаря!”

Научете се също да се оставяте природата да ви обсипва с богатствата си. Наслаждавайте се на красотата и спокойствието. И усетете дълбока благодарност за подарения залез, изживяването на едно пълнолуние, за песента на птиците призори, разцъфването на цветята. Всеки ден трябва да бъде за вас химн на благодарността към живота.

Постигаме благословено благоденствие тогава, когато прозрем, че и нашите дарби и таланти са  дар свише. Наистина сме истински задължени да не пропиляваме тези дарби, а да ги поставим в служба на други хора. Чудото е в това: Тогава ние сме не само особено добри (и нашите постижения особено ценни), но изпитваме радост и удоволствие от нашата дейност. Изпълняваме задачите си с лекота. И ако това не е дар свише!

Истината е, че ние не сме изворът, а канал. Потокът на творческата сила и на универсалното богатство протича през самите нас. Така предаваме на другите това, което сме получили в дар от небето. Още повече: Изобилието си търси канали да се прояви. Колкото по-отворени сме за тази пълнота и изобилието, толкова повече се превръщаме в такъв канал.

Извор на благоденствието  е душата. Духът е превръщането на вътрешното богатство във външно богатство. Материалното е олицетворение на вътрешния извор. Ако човек иска това материално благосъстояние, най-добре е да помогне на други да създадат това благоденствие.Особено въздействащи са духовните подаръци: радост, любов, смях, покой, хармония и знание. Истинските стойности се умножават като ги даряваме.

Реклама

2 коментара Добавяне

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s