Избрани мисли от Блага Димитрова

Незабравима, докосваща, описваща истинските неща. “Мъжете се влюбват не в нас,а в собствения си образ,който отриват в нашите очи.Може би затова новата позната им е по-интересна.Могат да я удивят,да се представят други,да се обновят.После,щом и тя ги опознае,им става неинтересна и бягат при друга.Всъщност те бягат от себе си..” “Човекът е това, което му остава,…

Щом съзреш наистина, прозреш и узрееш

„“Зрелост“ произхожда с общ корен от „зрение“. Щом съзреш наистина, прозреш и узрееш. И от клона тупнеш на земята. Ранозрейка – раноберка. Ако ти харесва да висиш на вейката, остани си по-дълго зелен и непрогледнал! Чакай зимата да те завари сляп, незащитен и изненадан с падналия сняг върху главата и със зъзнещия мраз в сърцето……