Изобилието или как да го привличаме

Законът за изобилието гласи, че във Вселената има всичко и тя е неизчерпаем източник на блага. Това голямо изобилие е вече наше, безкрайно достъпно за всички нас през цялото време. Повечето хора не знаят как да получават, а това е едно от най-важните условия за това да имаме живот изпълнен с изобилие. Как да се научим…