Подсилване и предпазване на аурата

На определен етап от еволюцията си вие сте стигнали до убеждението, че сте нещо повече, отколкото само едно физическо тяло. Започвате да осъзнавате че в света има повече неща, отколкото виждат очите ви. Повечето хора насочват своята концентрация върху неща, които са зрими и осезаеми, но науката доказва, че ние изпитваме влиянието на множество неща,…

Законът за съсредоточеността

„Умът може да направи от Ада Рай и от Рая Ад.“ – Джон Милтън Законът за съсредоточеността е първият от интелектуалните закони и същността му е в това, че промяната се дължи на едно единствено нещо: върху какво фокусираме вниманието си. Всяка седмица ходя в една общност от пенсионери, на които се оказва специализирана помощ. Една…