Законът за благоденствието

Според закона за аналогията или съответствието: Нашето външно битие, всички наши жизнени обстоятелства са само огледален образ на вътрешната действителност. Законът гласи: „Каквото е вътре в нас, това е и извън нас.” Ето защо мога да променя външните обстоятелства само като променя себе си. „Първо-причината” за всичко, което съществува, винаги има духовна природа, затова трябва да постигна първо…