Здравословните граници и разочарованията

Чувствали ли сте се предаден? Чувствали ли сте,  че сте дали искрено част от вас, дали сте каквото сте могли и то не се видяло, оценило, а се е пренебрегнало с лека ръка? Ако сте чувствителен човек и доверието за вас е ценност, то бихте се чувствали така. Ако за вас приятелството и откритата безусловност…