Личната отговорност – коя е ползата да бъдем отговорни в живота си

Говоря за личната отговорност. За мен тя е голям коз в живота. Не знам защо за някои хора поемането на отговорност е страшно, но всъщност това са нашите собствени крачки в живота. Личната отговорност е отражение на нашето вярване и участване в живота. Тук сме да създаваме. Дали ще участваш съзнателно в живота е избор….

Личната отговорност – страх, неудобство или неосъзнаване на силата в нас

Като че ли едно от големите предизвикателства за мнозина е поемане на лична отговорност. Когато избираме да не действаме, избираме да оставим на други да дърпат конците за нас. Което пак си е избор. Но дали всъщност се осъзнава каква е силата на личната, вътрешна сила. Силата може да се използва по различен начин, но…

Малки истини, които правят животът по-лек

1. Не можете да повторите най-важните моменти в живота си. Затова ги правете добре от самото начало. 2. Начинът, по който вие възприемате света, е вашата собствена версия на света. Никой не споделя точно същата визия на реалността. 3. Не е възможно да паднеш, ако откажеш да се предадеш. 4. Понякога неправилните решения ни водят…