Нещо ново

Това е нова форма, чрез която ми се иска да общуваме. Намерението ми е това да е всекидневно и приятно. С темите, които ни вълнуват. А кои са те – при всеки различни. Затова очаквам и идеи за предпочитани от вас теми. https://anchor.fm/vidislava