Уважавай себе си, уважавай своя вътрешен глас и го следвай.

Уважавай себе си, уважавай своя вътрешен глас и го следвай. И помни, аз не ти гарантирам, че той винаги ще те води в правилната посока. Много пъти ще те води в погрешна посока, защото за да дойде до правилната врата, човек трябва първо да почука на много погрешни врати. Така стоят нещата. Ако изведнъж попаднеш…