Осъзнах, че съм играл играта грешно и че играта всъщност е да открия това, което вече съм.

Цялата система, в която живеем ни внушава, че ние сме безпомощни, че сме слаби, че обществото ни е зло, че е завладяно от престъпления и така-нататък. Това е една голяма, дългоопашата лъжа! Ние сме силни, красиви, необикновени. Няма причина да не можем да разберем кои сме в действителност и накъде отиваме. Няма причина всеки човек…