За да полетиш, трябва да си готов да рискуваш.

Когато синът пораснал, бащата му рекъл: – Сине, ние всички се раждаме с криле. Вярно е, че не си длъжен да летиш, но мисля, че ще е жалко само да ходиш, щом добрият Господ ти е дал криле. – Но аз не знам да летя – отвърнал синът. – Така е… – казал бащата. И…