Законът за съсредоточеността

„Умът може да направи от Ада Рай и от Рая Ад.“ – Джон Милтън Законът за съсредоточеността е първият от интелектуалните закони и същността му е в това, че промяната се дължи на едно единствено нещо: върху какво фокусираме вниманието си. Всяка седмица ходя в една общност от пенсионери, на които се оказва специализирана помощ. Една…