Законът за Привличането

на

Законът за Привличането е най-могъщият Закон на Вселената. Важно е да го разбереш, защото иначе всичко което ти казваме, няма да има стойност за теб. Ако не разбираш Закона за Привличането, няма да разбираш защо ти и хората около теб преживявате нещата, които преживявате. Всичко в твоя живот и в живота на другите около теб се управлява от Законът за Привличането. Той е в основата на всичко, което се случва. Той е в основата на всичко, което се проявява в живота ти.

Да познаваш този закон и да разбираш как действа е необходимо условие за това да живееш осъзнато. Да познаваш Закона за Привличането е съществено, за да можеш да живееш радостния живот, за който си дошъл на Земята.

Законът за Привличането гласи: Сходните неща се привличат.

Поговорката „с какъвто се събереш, такъв ставаш”, всъщност говори за Закона за Привличането. Виждаш проявленията му всеки ден. Например, събуждаш се в лошо настроение и след това през целия ден нещата вървят все по-зле, докато накрая си казваш „по-добре да не бях ставал от леглото”. Виждаш проявленията му в обществото – прави впечатление, че онзи, който най-много говори за болести, е болен, а онзи, който говори най-много за успех, преуспява.

Законът за Привличането откликва на мислите ти във всеки един момент. Затова не е преувеличение да се каже, че ти създаваш собствената си действителност. Всичко, което преживяваш, е дошло при теб, защото Законът за Привличането откликва на мислите, които излъчваш. Независимо дали си спомняш нещо от миналото, наблюдаваш нещо от настоящето или си представяш нещо за бъдещето, мисълта, върху която си съсредоточен сега, активира в теб определена вибрация – и Законът за Привличането й откликва.

Когато хората преживяват нещо нежелано, те често изразяват абсолютната си убеденост, че не са го създали сами. „Не бих си причинил това нежелано нещо”, казват те. Ние знаем, че не си го привлякъл в живота си нарочно. Все пак сме длъжни да ти кажем, че никой друг не би могъл да бъде причина за него, защото само ти и никой друг имаш силата да привличаш това, което ти се случва. Като си се съсредоточил върху нежеланото нещо или върху нещото, което му съответства по вибрация, ти си творил неосъзнато. Тъй като не си разбирал Законите на Вселената, или иначе казано „правилата на играта”, ти си привлякъл нежелани неща в живота си чрез вниманието, което си им обръщал.

За да разбереш по-добре Закона за Привличането, гледай на себе си като на магнит, който привлича същността на това, което мислиш и чувстваш. Ако се чувстваш дебел, не можеш да привлечеш добра фигура. Ако се чувстваш беден, не можеш да привлечеш богатство, и т.н., тъй като това противоречи на Закона.

Като мислиш за нещо, ти го привличаш

Колкото по-добре разбираш силата на Закона за Привличането, толкова повече ще се стараеш съзнателно да насочваш мислите си, защото получаваш онова, за което мислиш, независимо дали го искаш или не.
Всичко, към което насочваш мислите си, без изключение, си проправя път в живота ти. Когато през ума ти премине незначителна мисъл за това, което искаш, благодарение на Закона за Привличането тя става все по-голяма и все по-силна. Когато през ума ти премине мисъл за нещо, което не искаш, Законът за Привличането привлича и други подобни мисли към нея и я прави все по-силна. Колкото по-силна става мисълта, толкова по-силно тя привлича и други към себе си и толкова по-сигурно е, че ще се превърне в действителност.

Когато видиш нещо, което искаш да преживееш и си кажеш: „Да, бих могъл да имам това”, ти го привличаш в живота си чрез вниманието, което насочваш към него. Когато обаче, видиш нещо, което не искаш да преживееш и извикаш: „Не, не, не искам това!”, самото ти внимание към него го привлича в живота ти. В тази Вселена, основана на привличане, няма такова нещо като изключване. Вниманието ти към нещо го включва във вибрацията ти и ако го задържиш в съзнанието си достатъчно дълго, Законът за Привличането ще го извика в живота ти, защото няма такова нещо като „Не”. Когато гледаш нещо и крещиш: „Не, не искам да преживея това, махай се!”, ти всъщност го извикваш в живота си, защото във Вселената, основана на привличане, няма такова нещо като „Не”. Самото ти внимание сякаш казва на нещата, които не желаеш „да, ела при мен!”.

За щастие, тук във вашата пространствено-времева реалност нещата не се проявяват в живота ви веднага. Съществува един чудесен времеви буфер между момента, в който започнеш да мислиш за нещо и момента на проявяването му. Този времеви буфер ти дава възможността да пренасочиш вниманието си по посока на нещата, които желаеш да се проявяват в живота ти. Така, дълго преди да се реализира дадено явление (всъщност, от първия момент, от който помислиш за него), можеш да определиш дали искаш да го поканиш в живота си. Трябва само да обърнеш внимание на начина, по който се чувстваш, когато мислиш за него. Ако продължаваш да насочваш вниманието си към него – независимо дали го искаш или не – то ще дойде в живота ти.

Когато осмислиш и започнеш да забелязваш връзката между нещата, за които мислиш и говориш, и онова, което получаваш, тогава ще започнеш да разбираш мощния Закон за Привличането. И когато започнеш съзнателно да насочваш мислите и вниманието си към това, което искаш да привлечеш, ще заживееш такъв живот, какъвто искаш, във всяко отношение.

Вашият физически свят е обширно и разнообразно място, пълно с безброй различни събития и обстоятелства, някои от които одобряваш (и би искал да преживееш) и други, които не одобряваш (и не би искал  да преживееш). Когато си дошъл в този физически свят, не си имал намерение да искаш от него да се промени съобразно твоите виждания. Не си смятал да искаш да елиминира всичко, което не одобряваш и да остави само това, което одобряваш.

Ти си тук, за да твориш света около себе си такъв, какъвто ти го желаеш, като същевременно позволяваш на света да съществува и такъв, какъвто и другите го желаят. Техните избори по никакъв начин не могат да попречат на твоите собствени, но вниманието, което насочваш към чуждите избори, влияе на вибрацията ти и оттам на твоята точка на привличане.

Моите мисли са магнит

Със своята магнетична сила Законът за Привличането прониква във Вселената, взема онези мисли, чиято вибрация съвпада с твоята … и ги привлича към теб. Твоето внимание към определени неща и откликът на Закона за Привличането към мислите ти е причина за идването на човек, всяко събитие и всяко обстоятелство в живота ти. Всички те влизат в живота ти през един своеобразен „филтър”, който пропуска само онова, чиято вибрация съвпада със собствените ти мисли.

Получаваш същината на онова, за което мислиш, независимо дали то е нещо, което искаш, или е нещо, което не искаш. В началото тази мисъл може да те смути, но вярваме, че след време ще започнеш да оценяваш справедливостта, последователността и безусловността на мощния Закон за Привличане. Когато разбереш този Закон и започнеш да обръщаш внимание на мислите си, ти ще си възвърнеш контрола над собствения си живот. Този контрол ще ти припомни, че няма нещо, което да не можеш да постигнеш, и нещо, от което да не можеш да се освободиш.

Разбирането за Закона за Привличането и осъзнаването на зависимостта между онова, което мислиш и чувстваш, и онова, което се проявява в живота ти, ще те накара да бъдеш по-осъзнат за влиянието на собствените ти мисли. Ще започнеш да забелязваш, че мислите ти могат да бъдат повлияни от нещата, които четеш или гледаш по телевизията, или чуваш и виждаш в живота на другите около теб.

Благодарение на Закона за Привличането тези мисли стават все по-големи и по-силни вследствие на вниманието, което им обръщаш. Когато видиш този ефект, ще почувстваш в себе си желание да насочиш мислите си повече към нещата, които искаш да преживееш. Защото каквато и да е мисълта, върху която си съсредоточен в момента, и откъдето и да е дошла тя … докато я мислиш, Законът за Привличането действа върху нея и започва да ти предлага още мисли, разговори и преживявания, сходни с нея.

Мощният и неизменен Закон за Привличането откликва на всичко в тази вибрационна Вселена – събира хората, чиито вибрации съвпадат, ситуациите, чиито вибрации съвпадат и мислите, чиито ситуации съвпадат. Всъщност, всичко в живота ти  – от начина, по който мислите преминават през ума ти, до хората, с които се срещаш в градския транспорт – е такова, каквото е, благодарение на Закона за Привличането.

Как мога да зная какво привличам към себе си?

Ключът към това да привлечеш нещо, което желаеш в своето преживяване е да постигнеш вибрационна хармония с него. Най-лесният начин да постигнеш вибрационна хармония с онова, което желаеш е да си представиш, че го имаш, да се преструваш, че то вече е част от твоето преживяване и да влееш мислите си към удоволствието от него. Като утвърдиш тези мисли и започнеш често да излъчваш тяхната вибрация, ще си в позиция, от която го допускаш в своето преживяване. Като обръщаш внимание на онова, което чувстваш, лесно можеш да разбереш дали насочваш вниманието си към онова, което желаеш или към неговото отсъствие.

Когато мислите ти вибрационно съвпадат с твоето желание се чувстваш добре – гамата на емоциите ти се състои от задоволство, очакване, нетърпение и радост. Но ако насочваш вниманието си към отсъствието на онова, което желаеш, диапазонът на емоциите ти ще се състои от чувства на песимизъм, притеснение, обезсърча-ване, гняв, несигурност и депресия.

Щом започнеш да осъзнаваш емоциите си, винаги ще знаеш дали допускаш Енергията в своя Съзидателен Процес и никога вече няма да се лъжеш относно причината нещата да се случват по начина, по който се случват. Твоите емоции са чудесна система за напътствие и ако им обръщаш внимание, ще можеш да се насочваш към всичко, което желаеш.

Получаваш това, за което мислиш независимо дали го искаш. По силата на Вселенския Закон на привличането ти привличаш към себе си есенцията на онова, което преобладава в мислите ти. Ако нещата, които искаш преобладават в мислите ти житейското ти преживяване ги отразява. По същия начин, ако нещата, които не искаш преобладават в мислите ти житейското ти преживяване отразява тях.

Когато мислиш за нещо, ти сякаш планираш бъдещо събитие. Когато си благодарен, ти планираш. Когато се тревожиш, ти планираш. (Тревогата е използване на въображението за създаване на нещо, което не искаш.)
Всяка мисъл, всяка идея, всяко Същество и всяко нещо са изградени от вибрации, и когато съсредоточиш вниманието си върху нещо, дори и за кратък период от време, вибрацията на твоето Същество започва да отразява вибрацията на онова, към което насочваш вниманието си.

Колкото повече мислиш за него, толкова повече това, което му е сродно е привлечено към теб. Този процес ще продължава да се усилва до момента, в който излъчиш различна вибрация. И когато го направиш започваш да привличаш неща, които съвпадат с новата вибрация.

Из „Законът за привличането” от Джери и Естер Хикс

 

Реклама

4 коментара Добавяне

 1. nellymilanova@mail.bg каза:

  Благодаря ви .

  Нели

  Харесвам

 2. Ivan Kumanov каза:

  Reblogged this on IVAN KUMANOV.

  Харесвам

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s